Barndomskanon på Børneliv kaster lys over børn

Når der tales om børns udvikling, så er det selvfølgelig altid rart at vide, at der snakkes ud fra erfaring. Hjemmesiden www.borneliv.dk indeholder Jørn Martin Steenholds forskning. Han skriver under barndomskanon om sine egne oplevelser og erfaring, som han har haft med børn, forældre og kolleger gennem de mange år, han har arbejdet og forsket.

På Børneliv kan du få indblik i barndomskanon

Er du interesseret i at lære om barndomskanon, så læs mere på borneliv.dk. Der kan du lære om de forskellige ting, børn mellem 0-10 år skal møde. Barndomskanon er en form for forskrift, der blandt andet går i detaljer med den måde, fællesskabet binder os sammen på. Der nævnes blandt andet at barndommen er en forudsætning for liv og eksistens. De oplevelser man har, er forudsætningen for at blive et helt menneske og for dannelsen af ens identitet. I barndomskanon står der, at god barndom i et godt fællesskab giver mulighed for at høre til og at blive hørt. Man lærer og forstår sine pligter og rettigheder. Rettigheder gælder alle, både voksne og børn. Det tjener som en beskyttelse for det enkelte individ. Andre må tages i betragtning, når man udfolder sig, så der ikke er nogen rettigheder der overskrides. I barndomskanon kan du også lære om den enkelte og fællesskabet. Her forklares det, hvordan rettigheder er noget som alle besidder, og hvordan det skal fungere i fællesskabet.

Mening og udvikling i samvær med andre

De fleste mennesker er sociale mennesker uanset alder. Vi finder mening og udvikling i samvær med andre. Det er vigtigt, at vi tager hinanden i betragtning, så vi kan høre til. Det er både i forhold til familie og venner, men også et land vi hører til, og retten til mad og sundhed. Barndomskanon går kort igennem forskellige rettigheder, og vigtigheden i udvikling gennem leg og frihed. Du kan hurtig få et overblik over de vigtige emner, som Jørn Martin Steenhold tager fat i på siden. Det gælder blandt andet at blive beskyttet, at blive hørt og at få viden og indsigt. Du kan lære meget mere spændende om børns udvikling, deres måde at lære på og deres lege på www.borneliv.dk. Der kan du også finde langt mere detaljerede informationer fra barndomskanon om de forskellige stadier i børns liv.

Børneliv er en hjemmeside med Jørn Martin Steenholds forskning, og ikke kun barndomskanon. Den formidler en bred forståelse af børns udvikling og læring gennem leg. Materialerne på Børneliv er til for at skabe indsigt og dialog på basis af hans forskning og de bøger, han har skrevet.