Dette er vigtigt i indretningen af en daginstitution

Indretningen af en daginstitution er vigtig for børnenes udvikling og læring. En god indretning skaber plads til leg på børnenes præmisser og understøtter tryghed og nærvær, både børnene imellem og mellem barn og voksen.

Plads til leg

Når man indretter en daginstitution, så er det alfa og omega, at der er plads til leg og udfoldelse, og det skal ske på børnenes præmisser, så der ikke bliver lagt låg på deres kreative udfoldelse. Der skal ikke være nogle regler for, hvordan man bør lege, og hvordan man leger “rigtigt” med et bestemt stykke legetøj. Det handler om at skabe et godt læringsmiljø, hvor børnene lærer gennem leg og kreativ udfoldelse. Man lærer bedst, når man har det sjovt imens, og det gælder også for børn. Man kan dele en institution op i forskellige zoner, som indbyder til forskellige aktiviteter, som at læse, tegne, spille musik, osv. Man kan forbinde zonerne, så børnene kan kravle i forskellige niveauer, og på den måde bliver selve transporten, fra den ene aktivitet til den anden, fyldt med leg og læring i sig selv. 

Nærvær er tryghed

Når man planlægger en indretning af daginstitution, så er det også vigtigt at have fokus på nærvær og tryghed. Barnet skal føle sig tryg, for at have de bedste forudsætninger for at lære, og det kan skabes ved for eksempel at have mindre afskærmede “rum”, hvor færre børn kan lege sammen og derved skabe et bånd på en anden måde, end hvis alle børn leger i ét stort rum hele tiden. Det gør også at børnene føler sig set af de voksne og nemmere føler sig trygge ved dem. Der vil altid være børn, som har nemmere ved at føle sig trygge end andre, og her kan mindre og intime områder, hvor de kan lege i mindre grupper, være med til at give de børn den tryghed, som de behøver.

Evaluering

Det er vigtigt hele tiden at evaluere på, hvad der virker, og hvad der ikke virker i dagligdagen på institutionen. Nogle gange er det ikke de store ændringer, der skal til, for at gøre miljøet bedre for børn og voksne, men det er svært, hvis man ikke analyserer problemet, og kommer til bunds i, hvorfor problemerne opstår. Nogle gange kan en ændring af indretning gå ind og skabe mere ro hos børnene, eller forbedre deres forhold til de andre børn. Det kan for eksempel være ved at have flere muligheder for at brænde krudt af, eller ved at have flere kroge, som børnene kan søge hen, hvis de har brug for ro.