Annonce-banner

27. marts 2022

Entreprenørskab på skemaet

Mange unge mennesker drømmer om at blive iværksættere, men det er få, som ender med at gøre et seriøst forsøg med at starte sin egen virksomhed. Og grunden til, at de ikke gør mere ud af sin iværksætterdrøm, er fordi de unge mennesker føler, at de ikke har nok viden til at kunne komme ordentligt i gang. Dette er et problem, som Fonden for Entreprenørskab vil komme til livs, gennem kompetent undervisning af børn og unge på alle uddannelsesniveauer i Danmark. Her kan de kan lære at tænkte nyt, se muligheder og omsætte deres ideer til værdier. Fonden for Entreprenørskab kalder dette for entreprenant dannelse.

For få unge realiserer deres iværksætterdrøm

Et nyt korps af ambassadører hos Fonden for Entreprenørskab skal give redskaberne til de unge, så de kan få realiseret deres iværksætterdrøm. Dette ambassadørkorps består af i alt 33 topnavne fra undervisnings-, iværksætter- og erhvervsmiljøet, som skal hjælpe de unge. En af de nye ambassadører er iværksætteren Tommy Ahlers, som er enig i, at undervisning i entreprenørskab er vigtigt. Han nævner, at undervisningen kan skabe kreative børn og unge, som ikke er bange for at lave fejl, og dermed lære af dem.

Vision og mission

Fonden for Entreprenørskabs vision er, at iværksætteri skal være for alle, og at det giver børn og unge evner til at gøre en forskel i verden. Derudover er målet, at entreprenørskab skal ende med at være en naturlig del af undervisningen i alle Danmarks skoler. Hvis man er interesseret i at vide mere om dette, kan man læse endnu mere om fonden hos netavisen i Tønder. Det er stadig et stort skridt at gå fra idéen til at have en seriøs virksomhed, men med Fonden for Entreprenørskabs store arbejde med de forskellige ambassadører og undervisning, kan de unge få nogle konkrete værkstøjer, som de kan bruge senere i arbejdslivet.