Sådan kan piktogrammer give struktur i barnets hverdag

Pointen med piktogrammer er at bruge et visuelt redskab til at fortælle barnet noget, som det ville have svært ved at forstå, hvis det blev sagt i ord. Men det er også et redskab til at skabe struktur i barnets hverdag. Du kan faktisk bruge piktogrammer til at hjælpe de fleste børn med at huske, hvad de skal gøre, og hvornår de skal gøre det. Den primære målgruppe er børn med fx autisme og ADHD.

Lær barnet at skelne mellem beklædningsgenstande

Du kan finde piktogrammer til forskellige formål. Et eksempel kunne være et piktogram omkring tøj, hvor forskellige former for beklædning er repræsenteret på tavle både med navn og et billede. Tavlerne gør det lettere at forklare over for dit barn, hvad der menes, når noget bestemt bliver sagt – og hvis barnet rent ud ikke forstår, hvilket stykke tøj du hentyder til, kan du pege på piktogrammet.

Lav en visuel ugeplan til dit barn

Ønsker du at lave en visuel ugeplan med piktogrammer, kan det også lade sig gøre. Her kan du både visualisere aktiviteter og det klokkeslæt, de skal ske på. Dit barn får derved ikke blot lettere ved at indstille sig på de aktiviteter, der møder det i dag, men også hvad der skal ske i morgen osv. Faktisk er den visuelle ugeplan også et godt redskab for dig som forælder/pædagog til at huske aktiviteter.

Piktogrammer kan barnet have med på farten

Hvor de nævnte eksempler på piktogrammer er møntet på at have i hjemmet, på en institution eller lignende, så findes der også mobile piktogrammer i form af kits med plads til piktogrammer, så du fx kan kombinere et billede af leg på legepladsen med et billede af et stopur med et kvarter tilbage, så barnet ved, leg vil vare et kvarter. Er barnet i tvivl ude i verden, kan det konsultere sit piktogram.